???????

??????

????? ?????? ?????? ???????? ?γ????? ???????? ???????

???????

??????

1. The terms of payment widely used in international trade.2. Lletters negotiating on terms of payment. 3.The words and expressions used in negotiating on payment terms

???????

?????

?????л??ж?·465??

???У??

?????????????·302??

????????????APP?????